Inschrijvingsformulier 2019-2020

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2019-2020

 

 

 

Identiteitsgegevens

Naam lid*:

                                                                  

Voornaam lid*:

                                                                   

Geboorte-datum*:

                     

Geslacht*: M / V / X

Geboorteplaats:

                                                                 

Naam (ouder/voogd):

                                                                 

Voornaam (ouder/voogd):

                                                                  

Straat + huisnummer*:

                                                                                                                                                                                

Postcode*:

                         

Gemeente*:

                                                                                                                 

Gsm:

                                                                 

Telefoon/Gsm 2:

                                                                  

E-mail*:

                                                                                                                                                                                

Eventuele tweede verblijfplaats

Naam (ouder/voogd):

                                                                 

Voornaam (ouder/voogd):

                                                                 

Straat + huisnummer:

                                                                                                                                                                               

Postcode:

                         

Gemeente:

                                                                                                                 

Gsm:

                                                                

Telefoon/Gsm 2:

                                                                  

E-mail:

                                                                                                                                                                                

               

*: Deze gegevens zijn verplicht in te geven in Digit, het ledenadministratieplatform van KSA Nationaal.

 

Andere informatie

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? Zijn er nog opmerkingen of inlichtingen die je aan de leiding wil meegeven?

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Toestemming beeldmateriaal

Ik,                                                                                                                         geef toestemming dat er beeldmateriaal van mij/mijn kind gemaakt wordt gedurende het komende KSA-jaar (2019-2020) en geef toestemming dat deze foto’s of ander beeldmateriaal door KSA Torenwacht Diksmuide, de provinciale werkkringen en KSA Nationaal vzw gebruikt kunnen worden voor organisatiedoeleinden (cf. sociale media, website, leden- en leidingstijdschrift, publicaties …).

JA: □       NEEN: □

 

Voor het maken en publiceren van sfeerbeelden of niet-gerichte foto’s is toestemming niet vereist. Verschijnt er achteraf toch een foto of filmpje waar je niet tevreden over bent, neem dan contact op met

Friedl Van Acker (0483049865)

Jelle Demol ( 0491025419)

De persoonsgegevens hierboven ingevuld worden bewaard en verwerkt door KSA Torenwacht Diksmuide. De gegevens gebruiken we om je te contacteren en op de hoogte te houden van onze werking en activiteiten. Bovendien geven we de gegevens door aan KSA Nationaal vzw via het digitaal ledenbestand (Digit) voor de aansluiting bij KSA Nationaal vzw, voor het afsluiten van de nodige verzekeringen en het versturen van de leden- en leidingstijdschriften. Meer informatie over ons beleid rond gegevensverwerking en je rechten omtrent je gegevens vind je in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacyverklaring.  Of op de website van KSA Torenwacht Diksmuide.

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan.

Datum:

Handtekening: