Inschrijvingsformulier 2019-2020

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2019-2020

 

 

 

Identiteitsgegevens

Naam lid*:

                                                                  

Voornaam lid*:

                                                                   

Geboorte-datum*:

                     

Geslacht*: M / V / X

Geboorteplaats:

                                                                 

Naam (ouder/voogd):

                                                                 

Voornaam (ouder/voogd):

                                                                  

Straat + huisnummer*:

                                                                                                                                                                                

Postcode*:

                         

Gemeente*:

                                                                                                                 

Gsm:

                                                                 

Telefoon/Gsm 2:

                                                                  

E-mail*:

                                                                                                                                                                                

Eventuele tweede verblijfplaats

Naam (ouder/voogd):

                                                                 

Voornaam (ouder/voogd):

                                                                 

Straat + huisnummer:

                                                                                                                                                                               

Postcode:

                         

Gemeente:

                                                                                                                 

Gsm:

                                                                

Telefoon/Gsm 2:

                                                                  

E-mail:

                                                                                                                                                                                

               

*: Deze gegevens zijn verplicht in te geven in Digit, het ledenadministratieplatform van KSA Nationaal.

 

Andere informatie

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? Zijn er nog opmerkingen of inlichtingen die je aan de leiding wil meegeven?

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Toestemming beeldmateriaal

Ik,                                                                                                                         geef toestemming dat er beeldmateriaal van mij/mijn kind gemaakt wordt gedurende het komende KSA-jaar (2019-2020) en geef toestemming dat deze foto’s of ander beeldmateriaal door KSA Torenwacht Diksmuide, de provinciale werkkringen en KSA Nationaal vzw gebruikt kunnen worden voor organisatiedoeleinden (cf. sociale media, website, leden- en leidingstijdschrift, publicaties …).

JA: □       NEEN: □

 

Voor het maken en publiceren van sfeerbeelden of niet-gerichte foto’s is toestemming niet vereist. Verschijnt er achteraf toch een foto of filmpje waar je niet tevreden over bent, neem dan contact op met

Friedl Van Acker (0483049865)

Jelle Demol ( 0491025419)

De persoonsgegevens hierboven ingevuld worden bewaard en verwerkt door KSA Torenwacht Diksmuide. De gegevens gebruiken we om je te contacteren en op de hoogte te houden van onze werking en activiteiten. Bovendien geven we de gegevens door aan KSA Nationaal vzw via het digitaal ledenbestand (Digit) voor de aansluiting bij KSA Nationaal vzw, voor het afsluiten van de nodige verzekeringen en het versturen van de leden- en leidingstijdschriften. Meer informatie over ons beleid rond gegevensverwerking en je rechten omtrent je gegevens vind je in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacyverklaring.  Of op de website van KSA Torenwacht Diksmuide.

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan.

Datum:

Handtekening:

 

 

Privacyverklaring

     

Privacyverklaring KSA Torenwacht Diksmuide
 

KSA Torenwacht Diksmuide hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder geven we heldere en transparante informatie over wat we met je gegevens doen. KSA Torenwacht Diksmuide houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als KSA Torenwacht Diksmuide zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor KSA Nationaal vzw. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die wij voor onze koepel opvragen.

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

KSA Torenwacht Diksmuide

Bondsleider: Friedl Van Acker

e-mail: bondsleider@ksadiksmuide.be

tel: 0483049865

 

Bondsleider: Jelle Demol

e-mail: bondsleider@ksadiksmuide.be

tel: 0491025419

 

KSA Nationaal vzw

Vooruitgangstraat 225

1030 Schaarbeek

info@ksa.be

Waarom verwerkt KSA Torenwacht Diksmuide persoonsgegevens? Over welke gegevens gaat het?

Persoonsgegevens worden door KSA Torenwacht Diksmuide verwerkt en gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • voor deelname aan onze activiteiten;
 • om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en algemene mails;
 • om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van onze leden;
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • voor archiefdoeleinden

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, dieetvereisten
 • Beeldmateriaal
 • Gegevens eigen aan onze werking: lidnummer, leeftijdsgroep, deelname aan activiteiten, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep
 • Medische gegevens: aandoeningen of allergieën waar we rekening mee moeten houden, bijzondere aandachtspunten

Persoonsgegevens worden door KSA Nationaal vzw verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om je aan te sluiten bij onze jeugdbeweging en je te verzekeren;
 • om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en het leden- en leidingstijdschrift;
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • voor archiefdoeleinden

 

Geef je mijn gegevens door aan derden?

We kunnen bepaalde gegevens doorgeven aan de lokale overheid binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Daarnaast kunnen we de gegevens die je aan ons bezorgt doorgeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met die partijen maken wij daarover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven je gegevens niet door voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

We bewaren je persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van de privacyverklaring en een goede werking te kunnen garanderen. Zo worden ledenlijsten, inschrijvingsfiches en medische fiches een werkjaar bewaard.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo is ons digitaal ledenbestand Digit enkel toegankelijk via een persoonlijke login. Onze hele leidingsgroep is ingelicht over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de afspraken die we hier omtrent maakten.

Wat zijn mijn rechten rond mijn gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Als lid van KSA kan je bijvoorbeeld zelf je gegevens in Digit inkijken en aanpassen. Wil je je rechten uitoefenen, dan staat hierboven hoe je contact met ons kan opnemen.

Wat als ik vragen heb?

Heb je een vraag over de verwerking van je gegevens, neem gerust contact op met ons of met KSA Nationaal vzw. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. We hopen echter dat het zo ver niet moet komen en dat eventuele problemen eerst binnen KSA besproken en opgelost kunnen worden.

Slotopmerkingen

KSA Torenwacht Diksmuide kan haar privacyverklaring steeds aanpassen. Grondige wijzigingen zullen we steeds aankondigen e-mail. Onderaan dit document vermelden we wanneer de verklaring het laatst werd aangepast.

Versie 2.0, laatst gewijzigd op 11/09/2019

 

Werkjaar 2019-2020

Beste ouders en KSA’ers,

Na een onvergetelijk kamp is het opnieuw tijd om ons op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30 volledig uit te leven in spel en plezier op ons vertrouwde domein Zonnestraal. Dus trek jullie KSA-hemd aan, haal jullie oranje sjaaltjes maar boven en trommel al je makkers op, want binnenkort is het:

STARTDAG!

Op zondag 22 september 2019 geven we het startschot van het nieuwe KSA-jaar op onze alom bekende startdag! Iedereen, zowel leden en hun ouders als sympathisanten, is van harte welkom op domein Zonnestraal van 14u tot 17u.

Op deze namiddag kun je kennismaken met je nieuwe leiding en een eerste spel spelen met je KSA-vrienden en leiders! Voor (groot)ouders en sympathisanten voorzien wij alle ingrediënten voor een aangename zondagmiddag.

Inschrijven gebeurt vanaf dit jaar via het inschrijvingsformulier!
 

Heb nog andere vragen? Aarzel niet om de bondsleiding te contacteren! Gentiel Desnouck 

 

De leiding van KSA Torenwacht