Knapen

Voor de knapen (1ste & 2de middelbaar) is geen enkele uitdaging te zwaar. Vooral avontuur & spanning staan centraal, maar ook groepsgevoel en samenwerking als echte tieners zijn belangrijk. Voor vele ksa\'ers zijn de knapenjaren de mooiste van hun hele ksa-carrière. Vanaf dit jaar zijn de knapen opnieuw gemengd. Slechts voor enkele activiteiten is er een opdeling tussen jongens en meisjes. Hierdoor kunnen beide groepen af en toe elk hun eigen favoriete spelen hebben en zijn grote groepsspelen ook vaak mogelijk. Knaap zijn is een must voor de échte ksa'er!